Ο Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου μίλησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) στις 15.04.2020 για τις εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και τα νέα δεδομένα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο λόγω των μέτρων πρόληψης της πανδημίας covid-19.

 

1. Τι σημαίνει για σας η οδηγία που έβγαλε χθες το ΥΠΠΑΝ για τις εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης;

Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας τα Πανεπιστήμια ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπισή της εφάρμοσαν μεθόδους για τη συνέχιση εξ αποστάσεως της διδακτικής και ερευνητικής λειτουργίας τους κάνοντας πλήρη χρήση των ψηφιακών υποδομών τους και σύγχρονων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

Η όλη διαδικασία υπήρξε αποτέλεσμα συνεχούς διαβούλευσης και σύμπλευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων με τους θεσμικούς φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).

Η οδηγία του ΥΠΠΑΝ της 14.04.2020 έρχεται να θωρακίσει θεσμικά όλες τις εναλλακτικές μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποίησαν τα Ιδρύματα για τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων αξιολογήσεων και των τελικών εξετάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρως ο εκπεφρασμένος από όλους τους φορείς στόχος για την ποιοτικά και ακαδημαϊκά άρτια ολοκλήρωση της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς.

2. Μια δήλωση και για την τηλεδιάσκεψή σας με τον Υπουργό Παιδείας;

Η τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Παιδείας επιβεβαίωσε το κλίμα αγαστής συνεργασίας και συναντίληψης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την ηγεσία του Υπουργείου. Τονίστηκε, επίσης. η βούληση και δυνατότητα των Πανεπιστημίων να συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας στη φοιτητική κοινότητα, αλλά και γενικότερα στη  κοινωνία και, βεβαίως, η οδηγία του ΥΠΠΑΝ μόνον θετικά συνεισφέρει στην τεράστια προσπάθεια των Ιδρυμάτων για την υποχρεωτική προσαρμογή στα νέα δεδομένα χωρίς να θιγούν η προσπάθεια των φοιτητών μας, οι απονεμόμενοι τίτλοι σπουδών τους και η επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανέλιξη.

3. Πώς προχωράτε ως Πανεπιστήμια;

Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο αναδεικνύονται ως πυλώνες κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας, συνέπειας, αξιοπιστίας και ακαδημαϊκής πρωτοπορίας, χαρακτηριστικά απαραίτητα για τη στήριξη  των προσπαθειών της Πολιτείας για την γρήγορη ανάταξη, μείωση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στη κοινωνία και οικονομία  και συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της πατρίδας μας.

4. Με ποιο τρόπο θα βοηθήσετε την εκπαίδευση του τόπου, τους φοιτητές και νυν και αυτούς που θα εισαχθούν φέτος, οι οποίοι βίωσαν αυτή την κρίση του πλανήτη και αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν την χρονιά με εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης;

Με άξονα και πρακτική εφαρμογή όλων των προαναφερθέντων καταβάλλαμε όλες τις δυνατές προσπάθειες για τη συνέχιση παροχής ποιοτικής ακαδημαϊκής διδασκαλίας στα υφιστάμενα μέλη της φοιτητικής μας  κοινότητας και βέβαια σε συνεννόηση με το ΥΠΠΑΝ  και τον Φορέα ΔΙΠΑΕ -χωρίς εκπτώσεις στους δείκτες και πρότυπα ποιότητας-  θα εξασφαλίσουμε με τη χρήση καλών ακαδημαϊκών πρακτικών μάθησης, όπως την υποστηρικτική και πρόσθετη διδασκαλία,  τη σταδιακή ενσωμάτωση των νέων φοιτητών μας στη κοινότητα γνώσης, έρευνας και ακαδημαϊκής πρωτοπορίας που υλοποιούν τα Πανεπιστήμια στη Κυπριακή Δημοκρατία.

5. Αυτή την πανδημία θα την χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο ερευνητικό;

Σίγουρα η αντιμετώπιση της κρίσης μας ανάγκασε να δημιουργήσουμε νέες ή και να αναπτύξουμε υφιστάμενες δομές προκειμένου να στηρίξουμε τη λειτουργία μας ή και τις επιπτώσεις της σε κοινωνικό επίπεδο. Η αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία σε συνάρτηση με τους έκτακτους πόρους και εργαλεία που κινητοποίησε η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή για την έρευνα σε ιατρικό, κοινωνικό και επιχειρησιακό επίπεδο θα προσδώσουν στα ερευνητικά κέντρα των Πανεπιστημίων μας μεγαλύτερη δυναμική για έρευνα, συνέργειες, συνεργασίες με Ιδρύματα του εξωτερικού, ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων, ανάπτυξη νέων ερευνητικών εργαλείων και νέων ερευνητών.

6. Πως ολοκληρώνεται η χρονιά και ένα πασχαλινό μήνυμα σας ως Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων;

Μας περιμένει ακόμα μια δύσκολη περίοδος ολοκλήρωσης του ακαδημαϊκού έτους  σε συνάρτηση και εφαρμογή των  οδηγιών και εντολών της Πολιτείας για την διαφύλαξη πρωτίστως της υγείας όλων των συμπολιτών μας και των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των τελικών εξετάσεων με  τη χρήση όλων  των εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής τους σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές καλές πρακτικές, οι οποίες προσφέρουν αξιοπιστία, διαφάνεια, διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και λογοδοσία, προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά τον καλλίτερο εφικτό τρόπο η τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδος.

Θα ήθελα να ευχηθώ στα μέλη της ακαδημαϊκής μας  κοινότητας, τις οικογένειές τους και στην ευρύτερη κοινωνία του τόπου μας υγεία και ευημερία και να διαβεβαιώσω ότι τα Πανεπιστήμια θα συνεχίσουν την εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή τους συμβάλλοντας  στην αναπτυξιακή προσπάθεια στον τόπο μας προς όφελος όλης της κοινωνίας.

Πάφος 15.04.2020

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19.03.2020 έκτακτη διαδικτυακή συνάντηση των μελών της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, η οποία κατέληξε στο παρακάτω ομόφωνο Ψήφισμα:


1) Η Σύνοδος χαιρετίζει την πλήρη συμμόρφωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με όλα τα έκτακτα μέτρα, τα οποία αποφασίζει και εντέλλεται η Κυπριακή Δημοκρατία προς αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η πανδημία του Κορωνοϊού για την κοινωνία και την οικονομία.


2) Εκφράζεται η απαρέγκλιτη βούληση των Πανεπιστημίων να ολοκληρωθεί, χωρίς καμία καθυστέρηση, το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2020, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020 του κάθε Πανεπιστημίου, όπως αυτό γνωστοποιήθηκε στις φοιτήτριες και φοιτητές στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Τα Πανεπιστήμια, δια της Συνόδου των Πρυτάνεων, διαβεβαιώνουν και πάλι τις φοιτήτριες και φοιτητές τους ότι η ακαδημαϊκή πορεία και επαγγελματική τους αποκατάσταση αποτελούν, μαζί με τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς τους, ύψιστη προτεραιότητα.


3) Παράλληλα, τα Πανεπιστήμια έχουν ανταποκριθεί στην ανάγκη για συνέχιση της παροχής αξιόπιστης και ποιοτικής προπτυχιακής και μεταπτυχιακής Ανώτερης Εκπαίδευσης, υλοποιώντας την εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως, για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, αξιοποιώντας διαδικτυακά και ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές. Η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης στα Κυπριακά Πανεπιστήμια, συνεχίζει να παραμένει διασφαλισμένη, με την ενεργό συνδρομή και εποικοδομητική συνεισφορά του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).


4) Οι επενδύσεις τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει τα Πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές υποδομές τους, στις νέες καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας του άριστου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, τους διασφαλίζουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαιδευτική αποστολή τους, ενώ παράλληλα στηρίζουν και ενδυναμώνουν την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα τη δύσκολη αυτή στιγμή για τον τόπο μας.

 

5) Τα Πανεπιστήμια θέτουν στη διάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας όλους τους διαθέσιμους, πέραν της διατήρησης της λειτουργικής ικανότητάς τους, ανθρώπινους (ακαδημαϊκούς, τεχνικούς και διοικητικούς), άυλους και υλικούς πόρους, προς υποστήριξη των όποιων περαιτέρω μέτρων αποφασιστούν στην κατεύθυνση της μείωσης των επιπτώσεων της πανδημίας στον Κυπριακό λαό.


ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ):


Γουλιάμος Κώστας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Πρύτανης
Δημοσθένους Γιώργος, Πανεπιστήμιο Frederick, Πρύτανης
Ζαφείρης Παναγιώτης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πρύτανης (Αντιπρόεδρος Συνόδου Πρυτάνεων)
Κάτσικας Σωκράτης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πρύτανης
Πουγιούτας Φιλιππος, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πρύτανης
Πουτζιουρής Πανίκκος, Πανεπιστήμιο UCLAN, Πρύτανης (Γραμματέας Συνόδου Πρυτάνεων)
Σκλιάς Παντελής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Πρύτανης (Πρόεδρος Συνόδου Πρυτάνεων)
Χριστοφίδης Τάσος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πρύτανης

Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίαςμεταξύ των Συνόδων των Πρυτάνεων των Κυπριακών και Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η υπογραφή έγινε ενώπιον της νέας Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κ. Νίκης Κεραμέως, κατά την 92η Σύνοδο των Πρυτάνεων των  Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

 

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 27 έως 30 Νοεμβρίου 2019 η 92η Σύνοδος Πρυτάνεων & Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών (Δ.Ε.) των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην οποία παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Προέδρου της Ελληνικής Συνόδου και Πρυτάνεως του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτριας Μάρας Νικολαΐδη.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου και ενώπιον της νέας Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κ. Νίκης Κεραμέως, υπογράφηκε το πρώτο Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ των Συνόδων των Κυπριακών και Ελληνικών Πανεπιστημίων.  Το Πλαίσιο Συνεργασίας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης και αξιολόγησης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, την προώθηση της διεθνούς δικτύωσης και αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων στους τομείς της δια-βίου μάθησης, της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και την ενθάρρυνση και υποστήριξη της κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών. Επιπρόσθετα, στο Μνημόνιο περιλαμβάνονται θέματα όπως η υλοποίηση ειδικού προγράμματος το οποίο θα στοχεύει στη διεύρυνση της δυνατότητας πρόσβασης στη γνώση μέσα από τη συνεργασία και διασύνδεση πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και επιστημονικών βάσεων δεδομένων και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα διαδίδονται πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθημάτων καθώς και αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, ενώ θα είναι εφικτή η παρακολούθηση διαλέξεων που οργανώνονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Εκ μέρους της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων το Πλαίσιο Συνεργασίας υπέγραψε ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους ενώ εκ μέρους της Συνόδου των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η Πρόεδρος, Καθηγήτρια Μάρα Νικολαΐδη.

                                                                                                                                                

Απευθυνόμενος προς της Σύνοδο ο κ. Δημοσθένους ανέφερε, μεταξύ άλλων: "Όταν υπέγραφα το Μνημόνιο Συνεργασίας με την αντίστοιχη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ρωσικών Πανεπιστημίων, ενώπιον 600 Πρυτάνεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ένιωσα απέραντο δέος. Σήμερα, υπογράφοντας το Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, νιώθω τιμή, υπερηφάνεια και συγκίνηση για πολύ προφανείς και πρόδηλους λόγους. Η υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας απλά έρχεται να επισημοποιήσει την ήδη πολύ στενή συνεργασία των δύο Συνόδων, που όπως περιγράφεται και στο Μνημόνιο, θα δώσει την ώθηση για πιο συστηματικές και στενές συνεργασίες των δύο Συνόδων αλλά και των πανεπιστημίων των δύο χωρών μας, μέσα από αμοιβαία επωφελείς συνέργειες στο επίπεδο της διδασκαλίας και της έρευνας, σε κοινές δράσεις όπως συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις".

Αφού ευχαρίστησε το πρώην και νυν προεδρείο για τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση τελικά του στόχου για την υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας, μετέφερε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς τόσο του Υπουργού Παιδείας της Κύπρου, όσο και του ιδίου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος παρακολουθεί, όπως ανέφερε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον  την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ και των Συνόδων των Πανεπιστημίων των δύο χωρών, αλλά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανάπτυξη των σχέσεων των Πανεπιστημίων Κύπρου και Ελλάδας.

Στο δικό της χαιρετισμό η Πρόεδρος της Ελληνικής Συνόδου, κ. Νικολαΐδη, ανέφερε, μεταξύ άλλων: "Θεωρώ πολύ σημαντική την υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των Συνόδων Πρυτάνεων των Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων. Ήταν το αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, γι’ αυτό ιδιαίτερα ευχαριστώ τον συνάδελφο και αγαπητό φίλο Πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Καθ. Γιώργο Δημοσθένους. Μέσα από τη συνεργασία αυτή δίνεται η δυνατότητα και η ώθηση για κοινές δράσεις όπως η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα διδασκαλίας, η προώθηση της διεθνούς δικτύωσης στους τομείς της δια-βίου μάθησης, της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και η ενθάρρυνση και υποστήριξη της κινητικότητας ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών. Αναμένω σύντομα να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα βήματα, δίνοντας και το επίσημο έναυσμα υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας".  

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κ. Νίκη Κεραμέως, σε δηλώσεις της εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση της για την υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας των Συνόδων Κύπρου και Ελλάδας. Αφού συνεχάρη τους δύο Προέδρους των Συνόδων για την πολύ σημαντική με πολλαπλά μηνύματα πράξη τους, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας στηρίζει ανεπιφύλακτα την ανάπτυξη των σχέσεων Κυπριακών και Ελληνικών πανεπιστημίων και παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τη μεγάλη ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Την 92η Σύνοδο απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, ακαδημαϊκά θέματα όπως, η πορεία των πιστοποιήσεων, η αναδιοργάνωση της πρακτικής άσκησης, οι δραστηριότητες της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), η πρωτοβουλία ακαδημαϊκής Συνεργασίας Πανεπιστημίων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, καθώς επίσης και οικονομικά θέματα, όπως οι δυνατότητες χρηματοδότησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 

   

 

 

 

 

 

 

Με στόχο την εμπέδωση της κουλτούρας για διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο, η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, το 1ο Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών. Στο συνέδριο συμμετείχαν εβδομήντα τρεις (73) διδακτορικοί φοιτητές, καθώς και ακαδημαϊκοί και ερευνητές από όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι παρουσιάσεις στο συνέδριο κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων όπως Επιστήμες Ζωής, Πληροφορική, Μηχανική, Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Ανθρωπιστικές Σπουδές.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του 1ου Συνεδρίου Διδακτορικών Φοιτητών που διοργάνωσε η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, ο Πρόεδρος της Συνόδου και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθ. Γιώργος Δημοσθένους, δήλωσε: «Είναι με χαρά και περηφάνεια που αναφέρομαι στην επιτυχή έκβαση του 1ου Συνεδρίου Διδακτορικών Φοιτητών υλοποιώντας την απόφαση που λήφθηκε στην 26η Γενική Συνέλευση της Συνόδου. Ευελπιστούμε το συνέδριο αυτό να γίνει θεσμός. Τέτοιου είδους δράσεις και συνέργειες των Κυπριακών Πανεπιστημίων στέλνουν προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι τα Πανεπιστήμια της Κύπρου μπορούν να συνεργάζονται και να συνδημιουργούν. Όποτε αυτό γίνεται τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και προς όφελος όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας του τόπου μας και της κοινωνίας στο σύνολό της. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που έρχεται ως συνέχεια άλλων πολύ πετυχημένων δράσεων και συνεργειών, όπως είναι η Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών και τα Γραφεία Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Θέλω να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και όλους τους διδακτορικούς φοιτητές που συμμετείχαν στο πρώτο αυτό συνέδριο».

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να δώσει τη δυνατότητα στους διδακτορικούς φοιτητές να παρουσιάσουν τις έρευνες τους που βρίσκονται σε εξέλιξη, να συμμετάσχουν σε παρουσιάσεις άλλων διδακτορικών φοιτητών και να λάβουν σχόλια από τους φοιτητές, καθώς και από άλλους ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Οι φοιτητές αντάλλαξαν γνώσεις, εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές, και πήραν συμβουλές και εποικοδομητική ανατροφοδότηση για την έρευνα τους. Το συνέδριο χρησίμευσε ως ευκαιρία για τους φοιτητές να επεκτείνουν το δίκτυό τους με άλλους φοιτητές και έμπειρους ερευνητές, και να ξεκινήσουν συνεργασίες για δημοσιεύσεις. Επιπλέον,  ακαδημαϊκοί και ερευνητές από όλα τα Πανεπιστήμια μοιράστηκαν τις γνώσεις τους σχετικά με τις διδακτορικές έρευνες και τις πιθανές ακαδημαϊκές σταδιοδρομίες και πρόσφεραν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο επιτυχούς ολοκλήρωσης διδακτορικού προγράμματος.

Το Συνέδριο έλαβε χώρα στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου απαρτιζόταν από τον Καθ. Κωνσταντίνο Φελλά, Αντιπρύτανη Προσωπικού και Έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον Καθ. Ανδρέα Ευσταθίου, Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Καθ. Γιάννη Μανωλόπουλο, Αντιπρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το απόγευμα της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου 2019 η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων και η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Εκ μέρους της Συνόδου το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους και εκ μέρους της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ Χρύσανθος Γεωργίου συνοδευόμενος από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Αρχής κ. Κωνσταντίνο Στυλιανού.

Μερικές από τις δράσεις που προνοεί το Μνημόνιο είναι η από κοινού ή και με τρίτους διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων, ενημέρωση των φοιτητών από την ΑΑΕΚ, για θέματα εξαρτήσεων, η εκπαίδευση των συμβούλων των Πανεπιστημίων τόσο σε θέματα εξαρτήσεων, όσο και εντοπισμού/ παραπομπής σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, η συνεργασία για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος κ.α.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους δήλωσε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί στην ουσία την υλοποίηση της απόφασης της 25ης Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο εδραίωσης της συνεργασίας της Συνόδου με την Αρχή, με σκοπό την κοινωνική προσφορά και τη συμβολή τους στην άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα κάλεσε όλα τα Πανεπιστήμια να στηρίξουν τις δράσεις της Αρχής και να συνεργαστούν μαζί της με σκοπό την επίτευξη των στόχων της.

Ο Δρ Χρύσανθος Γεωργίου, δήλωσε ότι η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ως ο συντονιστικός φορέας της πολιτείας στον τομέα των νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, πιστεύει ότι οι συνέργειες μεταξύ θεσμών, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο σε ότι αφορά την άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων. Με αυτό το σκεπτικό η υπογραφή του Μνημονίου της Αρχής με την Σύνοδο των Πρυτάνεων στοχεύει να εμβαθύνει τη συνεργασία με τα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας, και να επεκτείνει τις συνέργειες σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και γενικότερα στην αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των συμβαλλόμενων.

την πρόσκληση, ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς και για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και τη συνεργασία των δύο Συνόδων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αφομοίωση σχεδόν όλων των ΤΕΙ από 9 Πανεπιστήμια και στην ίδρυση 2 νέων Πανεπιστημίων που προέκυψαν από τις συνθέσεις και αναβαθμίσεις των τριών εναπομεινάντων ΤΕΙ. Επιπρόσθετα, πρόσθεσε πως στην επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων θα προωθήσει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Συνόδων, καθώς και άλλες κοινές δράσεις.

 

 MG 8528

 

 MG 8536

 

 MG 8550 a

 

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δραστηριοτητες Νέα και Ανακοινώσεις