Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Frederick η "26η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων".

Στη Συνέλευση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης Συλλούρης, ενώ μεταξύ των εκλεκτών προσκεκλημένων που παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, Δρ Νίκος Χριστοδουλίδης, η Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (ΣΠΚΠ) κατά τη γενική της συνέλευση, αποφάσισε τη δημιουργία συντονιστικού οργάνου με στόχο τη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την κατάρτιση σχεδίου δράσης σχετικά με την εκπαιδευτική διπλωματία σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, αποφάσισε όπως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ασχοληθούν πιο συστηματικά με το θέμα της προώθησης των πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Για τα θέματα έρευνας, η ΣΠΚΠ αποφάσισε όπως ζητηθεί από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς η έγκριση δημιουργίας εθνικών ερευνητικών εργαστηρίων για πρόσβαση και χρήση από το ερευνητικό δυναμικό της Κύπρου. Επίσης, αποφασίστηκε όπως ζητηθεί από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας η προκήρυξη ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων να προωθείται η συνεργασία των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου. Επιπρόσθετα, η ΣΠΚΠ αποφάσισε την ενεργό συμμετοχή της στη δημιουργία διπλωματικής ακαδημίας, τη συνδιοργάνωση του πρώτου επιστημονικού συνεδρίου με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων από όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια.

Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, σε δηλώσεις του τόνισε για ακόμη μια φορά την ουσιαστική συμβολή της ΣΠΚΠ  στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και συνολικά της παιδείας και του πολιτισμού της Κύπρου. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητή Βασίλειο Χρυσικόπουλο, σημειώνοντας πως η παρουσία του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ΣΠΚΠ, αλλά ταυτόχρονα και ένδειξη της στενής συνεργασίας των δύο Συνόδων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε και στους επίτιμους προσκεκλημένους κ. Δημήτρη Συλλούρη, Δρ Νίκο Χριστοδουλίδη και Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Συλλούρης ανέφερε πως η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποτελεί πολύτιμο βήμα για την προαγωγή της ποιότητας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η Βουλή τα τελευταία χρόνια, τόσο για την ενίσχυση της συνεργασίας με τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, όσο και για την επίτευξη ενός ευρύτερου ανοίγματος του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας προς την πανεπιστημιακή κοινότητα με σκοπό να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Επιπρόσθετα, υπέβαλε επτά εισηγήσεις, μεταξύ των οποίων η προώθηση της ιδέας για ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας πανεπιστημιακών και ερευνητικών κέντρων με επενδυτικούς οργανισμούς και συνδέσμους επιχειρηματιών, με στόχο την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και την προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων και η εμπλοκή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την παιδεία μέσα από τον διάλογο που αναπτύσσεται.

Ο Δρ Χριστοδουλίδης, εξέφρασε την ετοιμότητά του να εμπλακεί σε μια εκστρατεία μαζί με τις πρυτανικές αρχές των κυπριακών πανεπιστημίων και σε συνεργασία με όλες τις άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για προσέλκυση ποιοτικών φοιτητών από χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου και ανάδειξη της Κύπρου ως εκπαιδευτικού κέντρου ανώτατης εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις σκέψεις που γίνονται για δημιουργία διπλωματικής ακαδημίας στην Κύπρο, για τη χρηματοδότηση της οποίας υπάρχει ενδιαφέρον από την ΕΕ, όχι μόνο για Κύπριους διπλωμάτες, αλλά και για συναδέλφους τους από χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις σύγχρονες μορφές διπλωματίας που μπορούν να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, σημειώνοντας πως ως τέτοιες καθορίστηκαν η οικονομική διπλωματία, η πολιτιστική διπλωματία και η εκπαιδευτική διπλωματία. Σε σχέση ειδικότερα με την εκπαιδευτική διπλωματία ανέφερε πως έχει τρομερές προοπτικές για τη χώρα μας, επισημαίνοντας πως έπειτα από συζητήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών πέρασε στις 30 Μαΐου από το Υπουργικό Συμβουλίου μια συγκεκριμένη πρόταση, στο πλαίσιο της οποίας είναι υποχρεωμένα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία να καθορίσουν ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Τέλος, κάλεσε όλους τους Πρυτάνεις σε εκ νέου συνάντηση προκειμένου να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου.

Η Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου, ενημέρωσε τη ΣΠΚΠ για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και τις νεότερες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστήμια. Αναφερόμενη στην προώθηση του στόχου του ΥΠΠ για  τη Διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τόνισε ότι "το ΥΠΠ επιδιώκει και προωθεί την υπογραφή διμερών Συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών με διάφορες χώρες του εξωτερικού και δίνει έμφαση στη διοργάνωση ημερίδων για πληροφόρηση του κοινού χωρών του εξωτερικού για την Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου, όπως και στο συντονισμό της συμμετοχής του ΥΠΠ και των Πανεπιστημίων σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις σε χώρες – στόχους".

Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος, αφού ευχαρίστησε τη Γενική Συνέλευση της ΣΠΚΠ για την πρόσκληση, ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς και για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και τη συνεργασία των δύο Συνόδων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αφομοίωση σχεδόν όλων των ΤΕΙ από 9 Πανεπιστήμια και στην ίδρυση 2 νέων Πανεπιστημίων που προέκυψαν από τις συνθέσεις και αναβαθμίσεις των τριών εναπομεινάντων ΤΕΙ. Επιπρόσθετα, πρόσθεσε πως στην επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων θα προωθήσει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Συνόδων, καθώς και άλλες κοινές δράσεις.

 

26h

 

assets gallery 1203 15715

 

IMG 3418

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στις 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Frederick η "26η  Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων".

Στη Σύνοδο θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης Συλλούρης. Μεταξύ των εκλεκτών προσκεκλημένων που θα παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, Δρ Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση σε Κύπρο και Ελλάδα, η σύσφιξη των σχέσεων της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η συνεισφορά των πανεπιστημίων στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την παιδεία,  θέματα έρευνας, το θέμα της εκπαιδευτικής διπλωματίας κ.α.

Πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 13 έως 16 Μαρτίου 2019  η 90η Σύνοδος Πρυτάνεων & Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην οποία παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Συνόδου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα.

Στις 15 και 16 Μαρτίου η Σύνοδος φιλοξενήθηκε στο ιστορικό Φρούριο Κούλες και στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου των Δομηνικανών του Ηρακλείου. Μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου την Παρασκευή 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Στον χαιρετισμό του ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους αναφέρθηκε στον θεσμικό ρόλο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων και στην αναβαθμιζόμενη αναγνώριση που τυγχάνει από την Πολιτεία με τη συμμετοχή μελών της σε κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν την Ανώτερη Εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στην Κύπρο. Στη συνέχεια έκανε μια ανασκόπηση των οργανωτικών δομών, της αποστολής και των μεθόδων χρηματοδότησης των κυριοτέρων Συνόδων Πρυτάνεων Πανεπιστημίων ευρωπαϊκών χωρών και εισηγήθηκε την υιοθέτηση μερικών καλών πρακτικών, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στις συνόδους των Πρυτάνεων των Κυπριακών και ελληνικών Πανεπιστημίων. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Καθηγητής Δημοσθένους επανάφερε την εισήγησή του για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Συνόδων των Πρυτάνεων της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς επίσης και την διοργάνωση κοινού Συνεδρίου στην Κύπρο για την παρουσίαση διαφόρων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, προσκάλεσε τον Πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην επόμενη συνεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Την 90η Σύνοδο απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), θέματα χρηματοδότησης και δανειοδότησης των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και άλλα θέματα νομικής και οικονομικής φύσης.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων Καθ. Δημοσθένους είχε επαφές με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας κ. Γαβρόγλου, από τον οποίο ζήτησε την παρέμβαση του σε θέματα που αφορούν τους Ελλαδίτες φοιτητές που φοιτούν σε Κυπριακά Πανεπιστήμια. Συζήτησαν, επίσης, θέματα που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανώτερη Εκπαίδευση σε Κύπρο και Ελλάδα.

 

90i EL Sinodos 21

 

90i EL Sinodos 3 1

 

90i EL Sinodos 4 2

 

Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους συμμετείχε σε Διεθνές Φόρουμ «Πανεπιστήμια, Κοινωνία και το μέλλον της Ανθρωπότητας», το οποίο διεξήχθη στη Μόσχα στις 25 Μαρτίου, ως προσκεκλημένος του Προέδρου των Πρυτάνεων των Ρωσικών Πανεπιστημίων, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Lomonosov της Μόσχας, Καθηγητή Victor Antonovich Sadovnichy. Τον Πρόεδρο της Συνόδου συνόδευσε στη Μόσχα ο Αντιπρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Φόρουμ, ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Πανεπιστήμια και παγκόσμιες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου», στην οποία κλήθηκε να τοποθετηθεί γύρω από το θέμα ότι ενώ τα περισσότερα Πανεπιστήμια βρίσκονται στην Ευρώπη και στη Β. Αμερική, η μεγαλύτερη ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές προέρχεται από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Στην τοποθέτησή του ο Καθηγητής Δημοσθένους ανέλυσε τις πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την άμβλυνση του προβλήματος αυτού, όπως η κινητικότητα, η διασυνοριακή εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η ίδρυση Παραρτημάτων Πανεπιστημίων στις χώρες αυτές.

Με το πέρας των συζητήσεων, σε μια λαμπρή τελετή, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Συνόδων των Πρυτάνεων Κύπρου-Ρωσίας από τον Πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων της Κύπρου Καθηγητή Γιώργο Δημοσθένους και τον Πρόεδρο των Πρυτάνεων των Ρωσικών Πανεπιστημίων και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Lomonosov Καθηγητή Victor Antonovich Sadovnichy, στην παρουσία του Αντιπροέδρου και Υπουργών της Ρωσικής Κυβέρνησης και άλλων υψηλών προσκεκλημένων.

Με τη λήξη των εργασιών του Φόρουμ οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα κοντσέρτο από την Ορχήστρα Mariinsky, μία από τις πιο διάσημες και ιστορικές ορχήστρες της Ρωσίας με παράδοση πέραν των 200 ετών και με έδρα το περίφημο θέατρο Mariinsky της Αγίας Πετρούπολης, καθώς επίσης και να ακούσουν τη χορωδία του Πανεπιστημίου Lomonosov.

Ο Καθ. Γιώργος Δημοσθένους και ο Καθ. Γιάννης Μανωλόπουλος είχαν μια εγκάρδια συνομιλία με τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου του Lomonosov, Καθ. Victor Antonovich Sadovnichy και Καθ. Yuri Mazei, κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν τα εκπαιδευτικά συστήματα της Κύπρου και της Ρωσίας. Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να επισκεφθεί την Κύπρο κατά τη διάρκεια της επόμενης Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης προσφέρθηκαν στον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Lomonosov συμβολικά δώρα από τον Πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Την επόμενη μέρα του Φόρουμ, ο Καθ. Δημοσθένους και ο Καθ. Μανωλόπουλος είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Lomonosov με τον οποίο συζήτησαν τρόπους πιθανής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Lomonosov με Κυπριακά Πανεπιστήμια. Επισκέφθηκαν επίσης το επιβλητικό κτίριο του Πανεπιστημίου Lomonosov όπου είχαν την ευκαιρία να έχουν ιδιωτική ξενάγηση στο περίφημο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου.

 

CYRectors RussiaMoU 1.1

 

CYRectors RussiaMoU 2.1

 CYRectors RussiaMoU 3.1

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Frederick η "25η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων".

Στη Συνέλευση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο εμπράκτως την εκτίμηση και την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που επιτελεί ηΣύνοδος όσον αφορά τον κοινό στόχο για την προαγωγή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Στον χαιρετισμό του ο κος Αναστασιάδης, αφού συνεχάρη τους Πρυτάνεις των Κυπριακών Πανεπιστημίων για το σπουδαίο έργο που επιτελούν, ανέλυσε τη μέχρι τώρα στοχευμένη πολιτική που υιοθετεί η Κυβέρνηση, αναπτύσσοντας το όραμά της όσον αφορά τη συνεχή αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεχή προσπάθεια που καταβάλει η πολιτεία για την αναβάθμιση του κύρους και της αξιοπιστίας των Κυπριακών Πανεπιστημίων με την υιοθέτηση μηχανισμών διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητάς τους, όπως ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιπρόσθετα τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που είχε η παρουσία στη Γενική Σύνοδο Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων του Προέδρου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, καθώς επίσης και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους στη Μόσχα για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την αντίστοιχη Σύνοδο των Ρωσικών Πανεπιστημίων.  

Στον δικό του χαιρετισμό ο Προέδρος της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την παρουσία στη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα εξήρε την προσπάθεια της παρούσας Κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων τεσσάρων κυβερνήσεων, για ανάδειξη της Κύπρου ως διεθνές και περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Επίσης, σημείωσε το πόσο σημαντική είναι η Σύνοδος των Πρυτάνεων, αφού αποτελεί τη θεσμοθετημένη έκφραση όλων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, μέσω της οποίας πραγματοποιείται εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που απασχολούν τα Πανεπιστήμια, καθώς και τρόποι για την περαιτέρω εξέλιξη της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων. Κλείνοντας πρόσθεσε πως η παρουσία του Προέδρου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα στη Γενική Συνέλευση, αποτελεί ξεχωριστή τιμή και αφορμή για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο Συνόδων και κατ’ επέκταση και των πανεπιστημίων Κύπρου και Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθ. Οδυσσέας Ζώρας, αφού ευχαρίστησε τη Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων για την πρόσκληση, ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι προχωρεί η διαδικασία πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ και τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και όχι μόνο των πτυχίων. Πρόσθεσε ακόμη πως τα πτυχία πρέπει να αποτελούν πηγή γνώσεων και όχι απλά επιπρόσθετα προσόντα. Κλείνοντας, σημείωσε ότι στόχος είναι η συνεργασία των δύο Συνόδων. 

Στη Σύνοδο, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οΥπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας Χαμπιαούρης,ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου κ. Πέτρος Δημητρίου,ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθ. Οδυσσέας Ζώρας,η Πρόεδρος του Φορέα ΔΙΠΑΕ, Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη,ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δρ Φίλιππος Πατσαλής, ο Επικεφαλής Επιστήμονας και Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κυριάκος Κόκκινος καιο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), Δρ Χρύσανθος Γεωργίου.  

Η Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τις πρόσφατες αποφάσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας των Πανεπιστημίων, τις προτεινόμενες αλλαγές στον Νόμο του Φορέα και τους νέους Κανονισμούς. Επιπρόσθετα, ο Δρ Φίλιππος Πατσαλής και ο κ. Κυριάκος Κόκκινος παρουσίασαν το νέο σύστημα Διακυβέρνησης, Έρευνας και Καινοτομίας και η Γενική Συνέλευση της Συνόδου αποφάσισε τη στενή συνεργασία των Πανεπιστημίων με το Συμβούλιο και τον Επικεφαλής Επιστήμονα με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, η οποία θα έχει απευθείας επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ευημερία του τόπου. Επίσης, ο Δρ Χρύσανθος Γεωργίου ενημέρωσε τα  μέλη της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και ζήτησε την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας μέσω πρωτοκόλλων συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια. Η Γενική Συνέλευση της Συνόδου αποφάσισε όπως στηρίξει τη δράση της ΑΑΕΚ και όπως συνεργαστεί μαζί της.

Επιπρόσθετα, ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για το πρόγραμμα ιδρυματικής αξιολόγησης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, εισηγήθηκε την προσπάθεια δημιουργίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, σημείωσε την ανάγκη υπογραφής συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης πτυχίων σε χώρες στόχους, ενώ ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου UCLan Καθηγητής Πανίκος Πουτζιουρής, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τη Βρετανική Πανεπιστημιακή Αποστολή στην Κύπρο και το Φόρουμ του Βρετανικού Συμβουλίου.  

Τέλος, η Γενική Συνέλευση της Συνόδου αποφάσισε όπως το Προεδρείο της Συνόδου επεξεργαστεί ολοκληρωμένη πρόταση για την αναγκαιότητα ουσιαστικής συνεισφοράς της, στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την παιδεία.

 

25th Session 1

25th Session 2 25th Session 3 25th Session 4 25th Session 5 25th Session 6

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δραστηριοτητες Νέα και Ανακοινώσεις