Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, στις 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Frederick η "25η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων".

Στη Συνέλευση θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης. Μεταξύ των εκλεκτών προσκεκλημένων που θα παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση είναι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθ. Οδυσσέας Ζώρας, η Πρόεδρος του Φορέα ΔΙΠΑΕ, Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη, ο Επικεφαλής Επιστήμονας του Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κυριάκος Κόκκινος και ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Δρ Χρύσανθος Γεωργίου.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι πρόσφατες αποφάσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας των Πανεπιστημίων, οι προτεινόμενες αλλαγές στον Νόμο του Φορέα, οι νέοι Κανονισμοί και το νέο σύστημα Διακυβέρνησης, Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και η συμβολή των πανεπιστημίων στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία. Ακόμη, η Σύνοδος θα συζητήσει θέματα όπως η συνεισφορά των πανεπιστημίων στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την παιδεία, το πρόγραμμα ιδρυματικής αξιολόγησης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, η υπογραφή συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης πτυχίων σε χώρες στόχους κ.α.

 

 

Rector FU

 

 

 

Παρουσία του Προέδρου της Συνόδου των Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους στη Σύνοδο των Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2018, η 89η Σύνοδος των Πρυτάνεων & Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίου, στην οποία παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Συνόδου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητή Άγγελου Κότιου.

Στον χαιρετισμό του ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους αναφέρθηκε στα τεράστια βήματα ανάπτυξης που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, στις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου για την προώθηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για την υπογραφή συμφωνιών με Ρωσία, Κίνα και Αραβικές Χώρες που αφορούν στην αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων Σπουδών, καθώς και στην ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, του Νόμου, με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα στα Δημόσια Πανεπιστήμια και τους ακαδημαϊκούς τους να συστήνουν ή/και να συμμετέχουν σε εταιρείες/τεχνοβλαστούς, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που παράγεται από τις ερευνητικές δραστηριότητες στα Πανεπιστήμια. Ο Καθηγητής Δημοσθένους επανάφερε την εισήγησή του για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Συνόδων των Πρυτάνεων της Ελλάδας και της Κύπρου και την διοργάνωση κοινού Συνεδρίου στην Κύπρο για την παρουσίαση διαφόρων θεμάτων όπως τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια, η ερευνητική τους δραστηριότητα και άλλες δράσεις προσφοράς προς την κοινωνία. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Καθηγητής Δημοσθένους εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εισηγήσεις οι οποίες θα προκύψουν από τη Σύνοδο θα είναι πολύ σημαντικές και για τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2019 στη Λευκωσία και προσκάλεσε το νέο Πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, να παραστεί στη Σύνοδο.

Την 89η Σύνοδο απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, θέματα ακαδημαϊκής φύσεως, προγραμματισμού και ανάπτυξης των Πανεπιστημίων, έρευνας και φοιτητικής μέριμνας. Σε παρέμβασή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κ. Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος παρευρέθηκε τη 2η μέρα της Συνόδου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των πόρων των περιφερειακών πανεπιστημίων, στην εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων και στην προώθηση των τεχνολογικών σπουδών διετούς διάρκειας μετά και τη συνένωση αρκετών πανεπιστημίων με ΤΕΙ.

2.1f4

 

2.3JIM 9913

 

 

Παρουσία του Προέδρου της Συνόδου των Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους στη Σύνοδο των Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

Πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, από τις 13 έως 14 Ιουλίου 2018, η 88η Σύνοδος Πρυτάνεων & Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην οποία παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων (ΣΠΚΠ), Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Συνόδου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή Γιώργου Καψάλη.

Ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του προς τη Σύνοδο, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την  τιμητική πρόσκληση, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα οφέλη τα οποία θα προκύψουν από τις εργασίες της Συνόδου θα είναι τεράστια.

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, αφού αναφέρθηκε σε θέματα σύστασης, οργάνωσης, στελέχωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης των Κυπριακών Πανεπιστημίων, μέσα σε ένα θετικό και κλίμα συναντίληψης, κατέθεσε συγκεκριμένη εισήγηση για διερεύνηση των δυνατοτήτων περαιτέρω συνεργασίας των Συνόδων των Πρυτάνεων της Κύπρου και της Ελλάδος, η οποία θα κινείται στα ίδια πλαίσια της συμφωνίας των Συνόδων των Πρυτάνεων Κύπρου-Ρωσίας και η οποία αναμένεται να υπογραφεί τον προσεχή Οκτώβρη.

Στην 88η συνεδρία της Συνόδου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα ακαδημαϊκών υποθέσεων, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Έρευνας των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), καθώς επίσης και η προβολή και ανάδειξη των ελληνικών πανεπιστημιακών μουσείων.

Κατά τη διάρκεια της 2ης μέρας της Συνόδου ο Πρόεδρος της ΣΠΚΠ Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου και να ανταλλάξουν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα Εκπαίδευσης

Μετά το πέρας των συνεδριών της 88ης Συνόδου των Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης  και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα της φιλοξενίας, να δοκιμάσουν εξαιρετικές παραδοσιακές γεύσεις και να απολαύσουν ηπειρώτικη μουσική και χορό.

 

1.1sinodos p2 1

 

1.2sinodos p2 2

Ανέλαβε επίσημα από τις 17 Δεκεμβρίου 2018 καθήκοντα ο νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης. Ο Καθηγητής, πήρε τη σκυτάλη από τον Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, μετά την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου.

Ο νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου είπε:

"Η κοινωνία έχει απαιτήσεις από εμάς. Προσδοκά ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δείξει το δρόμο της προόδου και της αληθινής ανάπτυξης κι εμείς οφείλουμε, στηριζόμενοι σε βασικές αρχές, με ομαδικότητα, με υφιστάμενες και νέες συνέργειες σε Κύπρο και διεθνώς να είμαστε παράδειγμα ορθής λειτουργίας, κοινωνικής, ερευνητικής και παιδευτικής δράσης και επίδρασης. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλοι μας, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό, ακαδημαϊκοί και ερευνητές μπορούμε να πετύχουμε πολλά και να χαράξουμε μία νέα πορεία προς το 2030."

Η νέα Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων είναι η Καθηγήτρια Ειρήνη - Άννα Διακίδου και ο νέος Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης.

 

 

Rector TasosChristofides Photo

«Η συνεργασία των Κυπριακών Πανεπιστημίων καταλύτης και εχέγγυο για ουσιαστική παρουσία της Κύπρου στο διεθνή χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης»

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 η 24η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (ΣΠΚΠ) υπό την Προεδρεία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους και στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη. Στη συνεδρία της ΣΠΚΠ συμμετείχε και ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων & Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Καθηγητής Γ. Καψάλης.

Τις εργασίες της Συνόδου φιλοξένησε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τους Πρυτάνεις υποδέχθηκε ο Αντιπρόεδρος της Συνόδου, ο Πρύτανης Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας.

Στην 24η συνεδρία της Συνόδου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η συνεργασία της Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών και των Γραφείων Διασύνδεσης των οκτώ Πανεπιστημίων της Κύπρου με την αγορά εργασίας, η περαιτέρω εδραίωση της συνεργασίας της ΣΠΚΠ με την αντίστοιχη των ελληνικών πανεπιστημίων, οι εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς και η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας της ΣΠΚΠ με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ρωσικών Πανεπιστημίων.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Χαμπιαούρης, από πλευράς του επαναβεβαίωσε τη στήριξη της πολιτείας, της κυβέρνησης και του υπουργείου του στην περαιτέρω ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο, εξέφρασε την ελπίδα για «περαιτέρω ανάπτυξη της αγαστής συνεργασίας των δύο χωρών με απώτερο στόχο την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ελληνόφωνο χώρο, αλλά και για να καταστεί η Κύπρος διεθνές κέντρο εκπαίδευσης».

Κατά τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων, κ. Δημοσθένους ανάφερε ότι με τον ομόλογό του, κ. Καψάλη, θα ανταλλάξουν απόψεις επί θεμάτων που απασχολούν πανεπιστήμια σε Κύπρο και Ελλάδα, προκειμένου να βρεθούν κοινοί τόποι και αναφορές για περαιτέρω συνεργασία. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «τα πανεπιστήμια της Κύπρου είναι συντεταγμένα στην ίδια κοινή πορεία, στην προσφορά ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών, στη διασφάλιση της ποιότητας, της αριστείας στη διδασκαλία και στην προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή νέας γνώσης, καταγράφοντας την Κύπρο στον διεθνή χάρτη ως σημαντική περιοχή, όπου η πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει να προσφέρει ουσιαστική παιδεία όχι μόνο στα παιδιά αυτού του τόπου, αλλά μέσα από προγράμματα που προσφέρονται σε άλλες γλώσσες, να ενισχυθεί η προσέλκυση ξένων φοιτητών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας».

Τέλος, ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, κ. Γ. Καψάλης, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Συνόδου για την πρόσκληση, υπογράμμισε ότι «η συνεργασία αυτή των δύο Συνόδων θα αποφέρει οφέλη για τα πανεπιστήμιά μας, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα» και απηύθυνε πρόσκληση στο προεδρείο της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων στην επικείμενη τακτική Σύνοδο Πρυτάνεων στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Κυπριακών Πανεπιστημίων Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους ευχαρίστησε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Πρύτανη Καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα για τη φιλοξενία της Συνόδου στους χώρους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην επόμενη Σύνοδο των Πρυτάνεων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο, προσκλήθηκε και θα παραστεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

group 2 1

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δραστηριοτητες Νέα και Ανακοινώσεις