Μέλη

 

Μέλη της ΣΠΚΠ μπορούν να γίνουν τα αναγνωρισμένα από το Κράτος Πανεπιστήμια της Κύπρου τα οποία θα εκπροσωπούνται από τους Πρυτάνεις, τους Αντιπρυτάνεις ή τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Διοικουσών Επιτροπών τους.

 

Μέλη ΣΠΚΠ

 

Δημόσια Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγήτρια Ειρήνη - Άννα Διακίδου
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Παντελήμων Κελίρης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Παναγιώτης Θεοδοσίου
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής
Αντιπρύτανης Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Λοΐζος Συμεού
Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Καθηγητής Αντρέας Ευσταθίου
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας
Αντιπρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Πολεμίτης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Professor Edna Yamasaki
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς
Πανεπιστήμιο Frederick

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους
Αντιπρύτανης Καθηγητής Αντρέας Κανάραχος
University of Central Lancashire – Cyprus
ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Πανίκος Πουτζιουρής
Πανεπιστήμιο Νεάπολις
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Παντελής Σκλιάς
 

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Αρχικη Μέλη