Νέα και Ανακοινώσεις

Σύγκληση 31ης Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστήμιων από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Την Παρασκευή 25.02.2022 συνεκλήθη  από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ως Προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων η 31η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.
Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έγινε επισκόπηση  της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κατά την διάρκεια της πανδημίας την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο και συζητήθηκε ο προγραμματισμός για την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους. Συζητήθηκαν θέματα επίσης, τα οποία αφορούν την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε συνάρτηση με τις προσπάθειες του ΙδΕΚ  για αύξηση των διατιθέμενων πόρων στην Δημοκρατία για την έρευνα και την καινοτομία καθώς και θέματα σχετικά με την αναμόρφωση του πλαισίου χορήγησης κρατικών υποτροφιών από το ΙΚΥΚ.
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων κατά την διετία 2019-2021 καθ. Παντελής Σκλιάς,  εστίασε στα κρίσιμα ζητήματα, στα οποία κλήθηκε η Σύνοδος να αντιμετωπίσει, κυριότερο των οποίων υπήρξε η επιτυχής αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας με αξιοπιστία και ακαδημαϊκή επάρκεια στην εκπαιδευτική διαδικασία με την αγαστή συνεργασία των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας,  αλλά και στην συμμετοχή  των Ιδρυμάτων στις προσπάθειες της για την αντιμετώπιση και άμβλυνση των  συνεπειών της κρίσης στην Κυπριακή κοινωνία.
Σημαντική επίσης υπήρξε η συμβολή της Συνόδου, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και το Υπουργείο  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου (ΥΠΠΑΝ), για την αντιμετώπιση και επίλυση των θεμάτων σχετικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Οι εργασίες της 31ης Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή του νέου Προεδρείου της Συνόδου κατά την επόμενη διετία, το οποίο συγκροτήθηκε με Πρόεδρο τον καθ. Παναγιώτη Ζαφείρη, Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), τον καθ. Παννίκο Πουτζιουρή, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Central Lancashire (Uclan Cyprus) ως Αντιπρόεδρο  και τον καθ. Φίλιππο Πουγιούτα, ως Γραμματέα, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δραστηριοτητες Νέα και Ανακοινώσεις Σύγκληση 31ης Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστήμιων από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου