Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο

Η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά την ανώτερη εκπαίδευση στοχεύει στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών για ανώτερη εκπαίδευση καθώς και στην καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης για διεθνείς ακαδημαϊκούς και φοιτητές. Το σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου διαμορφώνεται από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης όπως προκύπτει από τη Διαδικασία της Μπολόνια. Η ανώτερη εκπαίδευση στην Κύπρο αποτελείται από τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα πανεπιστημιακού και μη πανεπιστημιακού επιπέδου.

Ιστορική Αναδρομή

Tο 1989, ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα στο νησί, το οποίο δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και τους πρώτους μεταπτυχιακούς του φοιτητές το 1997. Ακολούθησαν ραγδαίες εξελίξεις στην Ανώτερη Εκπαίδευση προς επίτευξη του στόχου για ικανοποίηση των τοπικών αναγκών για ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και για την καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακού εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου. Σημαντική εξέλιξη ήταν η Διαδικασία της Μπολόνια, η οποία υπογράφτηκε το 1999 από 29 ευρωπαίους υπουργούς αρμόδιους για την Ανώτερη Εκπαίδευση, με σκοπό να δημιουργηθεί ένας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτερης Εκπαίδευσης. Κυριότεροι στόχοι της Διαδικασίας της Μπολόνια είναι η επίτευξη της διαφάνειας στο εκπαιδευτικό σύστημα Ανώτερης Εκπαίδευσης, με την εισαγωγή των Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), η κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών, καθώς και η διασφάλιση - πιστοποίηση της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Μπολόνια το Δεκέμβριο του 1999 και έγινε επίσημα δεκτή κατά την Υπουργική Σύνοδο στην Πράγα το 2001.

Το 2006 επεκτάθηκε η πανεπιστημιακή κοινότητα της Κύπρου με την ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο αποτελεί το μοναδικό Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ένα χρόνο αργότερα, το 2007, εγκαινιάστηκε η έναρξη των εργασιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με προσανατολισμό προς την εφαρμοσμένη έρευνα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου. Το ΤΕΠΑΚ, με έδρα τη Λεμεσό αποτέλεσε και το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης εκτός της πρωτεύουσας, ικανοποιώντας έτσι την αρχή της αποκέντρωσης. Σε μικρό χρονικό διάστημα ακολούθησαν ο εμπλουτισμός και η επέκταση των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπρόσθετα δόθηκε αρχική άδεια λειτουργίας σε τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια, που μετεξελίχτηκαν από Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τα οποία άρχισαν τη λειτουργία τους από τον Οκτώβριο του 2007.

Λειτούργησαν ακόμα δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία ενίσχυσαν την αποκέντρωση της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Το 2010 λειτούργησε το τέταρτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Neapolis University Pafos στην Πάφο και το 2012 το πέμπτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο University of Central Lancashire Cyprus (UCLAN Cyprus), στην επαρχία Λάρνακας.

Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο

Στο παρόν στάδιο, λειτουργούν στην Κύπρο δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό και μη-πανεπιστημιακό επίπεδο.

 • Δημόσια Πανεπιστήμια:
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Ιδιωτικά Πανεπιστήμια:
  • Frederick University
  • European University Cyprus
  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  • Neapolis University – Pafos
  • University of Central Lancashire – Cyprus

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο προσφέρεται επίσης από αριθμό Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καμία από τις οποίες δεν έχει καθεστώς πανεπιστημίου. Τα Δημόσια Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσφέρουν επαγγελματικά προγράμματα σπουδών η διάρκεια των οποίων εκτείνεται από 1 μέχρι 3 ακαδημαϊκά έτη. Τα προγράμματα αυτά δεν παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών δευτέρου κύκλου. Απαραίτητο προσόν για εισαγωγή στα δημόσια ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης είναι το απολυτήριο ή ισότιμο προσόν. Οι υποψήφιοι φοιτητές εισάγονται στα διάφορα προγράμματα σπουδών με βάση τα αποτελέσματα που έχουν εξασφαλίσει και της σειράς κατάταξής τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

 

Στο παρόν στάδιο λειτουργούν στην Κύπρο 38 Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) και 8 παραρτήματα τους σε άλλες πόλεις της Κύπρου εκτός από τη Λευκωσία. Οι ΙΣΤΕ δεν έχουν καθεστώς πανεπιστημίου αλλά προσφέρουν τόσο ακαδημαϊκούς όσο και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διάγραμμα Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.highereducation.ac.cy/gr/historical-background.html

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Αρχικη Τριτοβαθμια Εκπαιδευση στην Κυπρο